- İSLAMİYET RUHUMUZ, TÜRKLÜK BEDENİMİZDİR

 

KUTLU YOL

''Bütün Türkler bir ordu , katılmayan kaçaktır.''
Neferinden en üst rütbedeki 'bey'lerine kadar hepsi bilimsel anlamda Türkçüler'den oluşan
bir ordu...
Okumuşlar , anlamışlar , inanmışlar , yaşıyorlar...
Kür Şad'ca hazlarla donanmışlar , gözleri çin sarayına dikilmiş...
Belki kırk kadar , belki de çöldeki kum taneleri kadar çoklar...
'İnanmış bir Ülkücü'den daha güçlü ve daha tehlikeli bir silah olmadığının' şuurundalar...
Ve Turan'a yürüyorlar...
Onları hangi güç durdurabilir...
Dünya savaşları, globalleşen dünyada değişen dengeler , küreselleşmenin getirdiği yeni
meseleler, çifte standartlı iki yüzlü kahpe batının politikaları, insanımız için her geçen gün
zorlaşan ekonomik hortumlama düzeni ve hâlâ bir ihtilâl anayasası ile yönetilen demokratik
(!) ülkemiz...vs.vs.vs.
'Ötüken Sevdalıları'nı ve fikirlerini yok edemediler...
Güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi inanmış Türkçülerin Büyük Türk Birliği'ni kurmalarını
da hiç ama 'hiçbir güç' durduramayacaktır. Zaferle değil seferle yükümlü olduklarının
şuurunda olan Ötüken Erleri şartlar ne olursa olsun yollarına devam edeceklerdir. Tarih
çöplüğü bu Kutlu Yürüyüş'ün önünü kesmeye çalışan aptalların 'yok oluş masalları' ile
doludur.
Türk'e kefen biçmeye çalışanlar unutmasınlar ki :
Gaspıralı İsmail Bey
Yusuf Akçura
Ziya Gökalp
Mehmet Emin Yurdakul
Enver Paşa
Mehmet Akif Ersoy
İsa Yusuf Alptekin
Elçibeğ
Cemil Kırımoğlu
Ozan Arif
Atsız Ata
ve
Alparslan Türkeş
Ötüken sevdalısı inanmış Türkçülerin yürüdükleri kutlu yolu aydınlatmaya devam ediyorlar.
Kür Şad Ata'mızın kanı ile tutuşturduğu Türkçülük ateşi ne pahasına olursa olsun sonsuza
kadar Türk düşmanlarını yakıp kül etmeye devam edecektir. Türkçülerin Turan Yürüyüşü
ancak ve ancak Turan Bayrağı'nın
Büyük Türkistan gönderine çekilmesiyle sona erebilir.
Selam olsun ; bu Kutlu Yol'da son nefer , son nefes , son damla kana kadar yürümeye and
içenlere...
Selam olsun ; bu Kutlu Yol'da arkadaşları , yöneticileri 'gaflet , delâlet ve hâttâ hıyânet
içinde' olsalar dahi
yılmayacaklarına , yıkılmayacaklarına ve dönmeyeceklerine 'damarlarındaki asil kan' üstüne
yemin edenlere...
Selam olsun ; bu Kutlu Yol'da yürümek uğruna makamdan, mevkiden , yârdan , anadan ve
serden geçenlere...
Selam olsun ; bu Kutlu Yol'da kırılsa bile eğilmeyen canlara...
Selam olsun... Selam olsun... Selam olsun...

Ahmet YILMAZ
Halk Ozanı
01.06.2001

 

TANRI TÜRK'Ü KORUSUN ve YÜCELTSİN